DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA - dorosłych, młodzieży, dzieci

OFERUJEMY USŁUGI PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB CIERPIĄCYCH Z POWODU:

 • organicznych zaburzeń psychicznych (np. ocena deficytu funkcji poznawczych i intelektu)
 • schizofrenii, zespołów urojeniowych i innych zaburzeń psychotycznych
 • zaburzeń nastroju, zespołów lękowych
 • zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (np. uporczywe bóle psychogenne)
 • chorób psychosomatycznych
 • zaburzeń osobowości i zachowania
 • zaburzeń związanych z alkoholizmem i przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
 • stanów presuicydalnych i prób samobójczych
 • zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (np. zaburzenia jedzenia, zachowania), dysleksja, dysgrafia, dysortografia i inne
 • zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
 • żałoby, śmierci

OFERTA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ:

I  Diagnoza psychologiczna

 1. Ocena poziomu intelektualnego i sprawności funkcji poznawczych (np. myślenia, uwagi, pamięci, orientacji, spostrzegania, uczenia się itd.).
 2. Ocena funkcjonowania emocjonalnego i motywacyjnego.
 3. Ocena osobowości.
 4. Ocena zaburzeń osobowości.
 5. Ocena funkcjonowania rodzinnego.
 6. Ocena funkcjonowania zawodowego.
 7. Ocena funkcjonowania społecznego

II  Oddziaływania psychologiczne

 1. Konsultacje psychologiczne
  - dla pacjenta
  - dla rodziny
  - dla współpracowników w procesie leczenia (badań lekarskich)
 2. Poradnictwo psychologiczne
 3. Interwencja kryzysowa
 4. Psychoterapia:
  - indywidualna
  - rodzin
 5. Terapia podtrzymująca

III  Psychoedukacja
      - pacjentów
      - rodzin pacjentów
      - współpracowników w procesie leczenia
      - innych grup zawodowych

IV  Ekspertyzy sądowe

mgr Monika Swędrak   tel. 605 601 302  - szczegółowy kontakt

BADANIA PSYCHOLOGICZNE:

 • kierowców
 • operatorów
 • wysokościowe
 • innych grup zawodowych

Anna Pniok  tel. 601 216 912 - szczegółowy kontakt
mgr Monika Swędrak   tel. 605 601 302  - szczegółowy kontakt

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt